énergie d’activation


énergie d’activation
aktyvacijos energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Mažiausia energija, kurią reikia suteikti kiekvienai medžiagos dalelei, kad įvyktų norimas procesas. atitikmenys: angl. activation energy vok. Aktivierungsenergie, f rus. энергия активации, f pranc. énergie d’activation, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • Energie d'activation — Énergie d activation variation de l énergie au cours de la réaction chimique, barrière énergétique et enthalpie de réaction (exemple de la combustion du méthane dans le dioxygène) L énergie d activation est la quantité d énergie nécessaire pour… …   Wikipédia en Français

  • Énergie d'activation — ● Énergie d activation grandeur définie par la loi d Arrhenius et qui intervient dans l expression des vitesses de réaction …   Encyclopédie Universelle

  • Énergie d'activation — variation de l énergie au cours de la réaction chimique, barrière énergétique et enthalpie de réaction (exemple de la combustion du méthane dans le dioxygène) L énergie d activation est la quantité d énergie nécessaire pour lancer un processus… …   Wikipédia en Français

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Besiskverbiančių kietojo kūno atomų ar skysčio molekulių įgytas energijos kiekis, reikalingas vienam atomui (molekulei) pasišalinti iš užimamos vietos, o kitam –… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Energijos kiekis, reikalingas krūvininkams sužadinti. atitikmenys: angl. activation energy; energy of activation vok. Aktivierungsenergie, f rus. энергия активации,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Energijos kiekis, sunaudojamas dirbtiniams izotopams gauti apšaudant atomus neutronais, protonais, deuteronais ar kitais atomais arba švitinant gama spinduliuote.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mažiausia energija, reikalinga reakcijai vykti. atitikmenys: angl. activation energy; energy of activation vok. Aktivierungsenergie, f rus. энергия активации, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. activation energy vok. Aktivierungsenergie, f rus. энергия активации, f pranc. énergie d’activation, f …   Fizikos terminų žodynas

  • énergie d’activation — aktyvacijos energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Mažiausia energija, kurią privalo turėti reaguojančių medžiagų dalelės, kad įvyktų cheminė reakcija. atitikmenys: angl. activation energy vok. Aktivierungsenergie, f rus. энергия… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • énergie d'activation d'impureté — priemaišos aktyvacijos energija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. impurity activation energy vok. Störstellenaktivierungsenergie, f rus. энергия активации примеси, f pranc. énergie d activation d impureté, f …   Radioelektronikos terminų žodynas